Takk for støtten:

Anleggsutvalget

Utvalget har ansvar for at anlegg og utstyr som eies eller benyttes av Tyrving Friidrett er i god stand, samt legge til rette for at utøvere og trenere kan disponere dette i sitt treningsarbeid.

Innendørshallen i Bærum Idrettspark driftes av kommunen.

Utvalget består av:

Jakub Opocensky kuban.opoca@seznam.cz