Takk for støtten:

Friidrettstyret

 

Styret har det overordnede ansvaret for all aktivitet i Tyrving Friidrett og at klubben videreutvikler seg i tråd med ambisjoner og fastlagte mål.

 

De står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder budsjett og handlingsplaner, samt regnskap og hvordan klubben drives. Styret utnevner medlemmer av utvalgene og påser at ansvar, oppgaver og arbeid er godt koordinert mellom de ulike utvalgene.

 

Styret består av en leder, 1-2 personer og lederne for hvert av utvalgene.

 

Friidrettsstyret består av:

 

Einar Drabløs einar.drablos@akersolutions.com 991 14 952
Jo Nesse jo.nesse@storebrand.no 926 99 045
Benedikte Kallåk Benedikte.Harstad.Kallak@dnvgl.com 47019500
Knut Erlend Vik Knut.vik@online.no 91361525
 Trude Rustad  trude@wrustad.no 91314705
 Lasse Gimnes  lasse@gimcom.no
91635565
Møterett:
 Elin Marvik   friidrett@tyrving.no  93057974
 Kirsten Larsen   kirsten@tyrving.no  918 54 384

Oppdatert sep.-16.