Takk for støtten:

Økonomiutvalget

Utvalget har ansvar for inntekter i Tyrving Friidrett, og et overordnede ansvaret for Tyrving-butikken. Utvalget skal:

  • Følge opp inngåtte sponsor- og samarbeidsavtaler
  • Etablere nye sponsoravtaler
  • Utvikle konsepter og nye inntektskilder for klubben
  • Foreslå justeringer på treningsavgifter og medlemskontingent for Friidrettsstyret om det synes nødvendig

Utvalget består av:

Leder Knut Erlend Vik 91361525 knut.vik@online.no
Medlem Lasse Gimnes 91635565 lasse@gimcom.no