Takk for støtten:

Sportslig utvalg

Utvalget har ansvar for at trenings- og konkurransetilbudet i Tyrving leveres i tråd med ambisjoner og overordnede rammer fastlagt av friidrettsstyret.

Utvalget skal gjennom et tett samarbeid med trenere og oppmenn/kvinner legge rammene for det idrettslige tilbudet i Tyrving Friidrett. De har ansvar for:

  • Trenerstaben; Faglig oppfølging, videreutvikling, treningsinnhold og Trenerforum
  • Oppmannsapparatet; Oppfølging, koordinering
  • Utøvere; Treningstilbud, idrettslig utvikling, oppfølging under mesterskap og stevner
  • Elite; Oppfølging av eliteutøvere (kontrakter, ressurser, treningstilbud osv)
  • Uttak til elitelag, mesterskap, stafettlag og treningsleire
  • Rekruttering og skolering av trenere, dommere og oppmenn
  • Koordinering mellom treningsgrupper, treningsplan

Ta kontakt med Jo Nesse vedrørende det sportslige opplegget i klubben. jo.nesse@storebrand.no