Takk for støtten:

Støtt Tyrving

Tyrving Friidrett er Norges største friidrettsklubb for barn og ungdom. Selv om vi er en foreldredrevet klubb, og mange stiller med egeninnsats, er vi avhengig av inntekter.

Medlemskontingent og treningsavgift er en viktig del av økonomien i klubben, og uten støtte fra våre sponsorer kunne vi ikke drevet klubben slik vi gjør i dag.

Slik kan du støtte arbeidet i Tyrving Friidrett:

  • Bli medlem i klubben – innmelding via denne linken: http://tyrving.idrett.no/10/hovedstyret/bli-medlem/
  • Still opp på dugnader.
  • Gi økonomisk støtte.
  • Bidra til flere sponsorer.  Ta kontakt med Elin Marvik hvis du har noen gode ideer her.  Tlf 93057974 Mail: elin@tyrving.no