Takk for støtten:

T-utvalget

Utvalget skal bidra til et godt miljø i Tyrving for alle voksne som vil bidra, enten det er som dommere og funksjonærer på stevner, som tillitsvalgte eller på annen måte. De skal initiere og gjennomføre idrettslige aktiviteter og sosiale arrangementer i samråd med Friidrettstyret.

Prioriterte oppgaver i 2013:

  • Utarbeide forslag til treningstilbud for voksne som ønsker å holde seg i fysisk form
  • Utarbeide forslag til hvilke aktiviteter utvalget bør ha ansvar for i løpet av et år
  • Gjennomføre 1-3 aktiviteter for å bygge et godt miljø for alle voksne i klubben

Utvalget består av:

Leder Øyvind Fjellhøy 675 36 384 oyvind.fjellhoy@gmail.com
Medlem Gitta Starckjohann 900 98 395 gitta.starck@gmail.com
Medlem Ingvild Storås 906 54 390 ins@baneservice.no
Medlem Ingrun Alseth 675 32 521 Ingrun.Alseth@rr-research.no
Medlem Margot Haave 926 43 802 margothaave@hotmail.com
Medlem Per Inge Galaaen 916 09 607 p-ingega@online.no