Samarbeidsavtale med Gnist

O-gruppa har inngått avtale om samarbeid med Gnist Trening og Helse i Durudveien.

Gnist trening og helse har høy kompetanse innen idrettsmedisin, skadeforebygging, behandling og prestasjonsfremmende trening. Samarbeidsavtalen gir alle medlemmer raskere tilgang til behandling og veiledning. Det er som kjent ikke bare super-elite som får skader.

Behandling:

– Gnist tilbyr alle medlemmer konsultasjon/behandling innen 24 virketimer
– Pris pr behandling er de til enhver tid gjeldende priser hos Gnist Trening og Helse

Foredrag:

– Det avholdes en temakveld pr år i klubbens lokaler. Aktuelle temaer kan være ernæring, akutt skadebehandling, forebyggende trening og basistrening.

Nyhetsbrev:

Seks nyhetsbrev sendes ut i løpet av året via e-post til daglig leder, trenere, oppmenn, spillere og foreldre.

Nettservice:

Spørsmål angående skader besvares av fysioterapeut hos Gnist innen 24 virketimer. Spørsmål sendes
til elisabeth@gnistrende.no.

Andre tilbud

Gnist kan skreddersy opplegg både for enkeltutøvere og lag. Dette kan inkludere blant annet individuell veiledning, opplegg for grupper og lag eller foredrag om temaer som skadeforebygging, akuttskadebehandling, resultatorientert trening og kosthold. Les mer på www.gnistrende.no.

Kontaktinformasjon

– Gnist Trening og Helse, Durudveien 37, 1344 Haslum, tlf 67 57 50 20, www.gnistrende.no.
– Kontaktperson: elisabeth@gnistrende.no

Legg igjen en kommentar