— Nytt Turkart over Bærumsmarka og deler av Krokskogen

En ny revisjon av turkartet over «Bærumsmarka og deler av Krokskogen» er nå ute i salg. Kartet er i Målestokk 1:20 000 og kan kjøpes i utvalgte sportsbutikker og bokhandlere i Sandvika, Bærums verk og Rykkinn, eller gjennom Tyrving gjennom å sende en mail til kart(a)tyrving.no. Foruten oppdatert kartdata så har kartet en ny informasjonsrik bakside der man finner mange av markas kjente og ukjente gullkorn!

Les også reklamen – FLYVEBLAD TYRVING VÅREN 2015

Legg igjen en kommentar