Takk for støtten:

Utvalg og tillitsvalgte

I en stor klubb er det mye som skal fungere. Treningstilbud, arrangementer, anlegg og utstyr krever god organisering og foreldre som stiller opp. Det har vi lagt tilrette for gjennom utvalg, ansvarsfordelinger og oppgavebeskrivelser.

Her kan du lese mer om hvordan vi er organisert, hva utvalgene jobber med og hvem som er tillitsvalgt, dvs gjør jobben for at barn, ungdom og seniorer har et godt trenings- og konkurransetilbud.

 

Friidrettsstyret

Styret har det overordnede ansvaret for all aktivitet i Tyrving Friidrett og at klubben videreutvikler seg i tråd med ambisjoner og fastlagte mål. De står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder budsjett og handlingsplaner, samt regnskap og hvordan klubben drives. Styret utnevner medlemmer av utvalgene og påser at ansvar, oppgaver og arbeid er godt koordinert mellom de ulike utvalgene.
Styret består av en leder, 1-2 personer og lederne for hvert av utvalgene.

Friidrettsstyret består av:

Einar Drabløs

Tlf: 991 14 952

E-post
Jo Nesse

Tlf: 926 99 045

E-post
Benedikte Kallåk

Tlf: 470 19 500

E-post
Knut Erlend Vik

Tlf: 913 61 525

E-post
Trude Rustad

Tlf: 913 14 705

E-post
Lasse Gimnes

Tlf: 916 35 565

E-post
Elin Marvik
Møterett

Tlf: 930 57 974

E-post
Kirsten Larsen
Møterett

Tlf: 918 54 384

E-post