Takk for støtten:

Friidrettsstyret

Styret har det overordnede ansvaret for all aktivitet i Tyrving Friidrett og at klubben videreutvikler seg i tråd med ambisjoner og fastlagte mål. De står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder budsjett og handlingsplaner, samt regnskap og hvordan klubben drives.

Oppdatert etter årsmøtet i 2020:

Sverre Alvik (leder) sverre.Alvik@dnvgl.com 97166917
Jo Nesse (nestleder) jo.nesse@storebrand.no 92699045
Benedikte Kallåk (arrangementsansvarlig) benedikte.Harstad.Kallak@dnvgl.com 47019500
Knut Erlend Vik (Media og markedsføring) knut.vik@online.no 91361525
Lasse Gimnes (Kommunikasjonsansvarlig) lasse@gimcom.no 91635565
Espen Ødegård (sportslig leder) espeno@sport1.no 95070360
Møterett:
Marius L. Igesund friidrett@tyrving.no 48077566
Kirsten Larsen kirsten@tyrving.no 91854384