Takk for støtten:

Friidrettsstyret

Styret har det overordnede ansvaret for all aktivitet i Tyrving Friidrett og at klubben videreutvikler seg i tråd med ambisjoner og fastlagte mål. De står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder budsjett og handlingsplaner, samt regnskap og hvordan klubben drives.

Oppdatert etter årsmøtet i 2020:

Sverre Alvik
Styreleder
Jo Nesse
Nestleder
Benedikte Kallåk
Arrangementsansvarlig
Espen Ødegård
Sportslig leder
Lasse Gimnes
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Øyvind Fjeld
Barneidrettsansvarlig
Svenn Are Svarlien
Materiellansvarlig