Takk for støtten:

Utvalg og tillitsvalgte

I en stor klubb er det mye som skal fungere. Treningstilbud, arrangementer, anlegg og utstyr krever god organisering og foreldre som stiller opp. Det har vi lagt tilrette for gjennom utvalg, ansvarsfordelinger og oppgavebeskrivelser.

Her kan du lese mer om hvordan vi er organisert, hva utvalgene jobber med og hvem som er tillitsvalgt, dvs gjør jobben for at barn, ungdom og seniorer har et godt trenings- og konkurransetilbud.