Lovforslag om innsynsrett for Akershus idrettskrets og Norges idrettsforbund

Tyrving fremmet lovforslag for Akershus idrettskrets (AIK) og Norges idrettsforbund (NIF) på AIK’s kretsting 26. april 2018. Lovforslaget er det samme som Tyrving vedtok på sitt Årsmøte 12. februar 2018.

Lovforslaget fikk 20 stemmer av 70 stemmeberettigete representanter på Kretstinget, og således avvist. Nedenfor er en link til Tyrving’s presentasjon på kretstinget:

Tyrving’s Lovforslag på AIK’s Kretsting 2018

 

 

Årsmøtepapirer

Vi minner om årsmøte for Idrettslaget Tyrving mandag 12. februar kl 1930 på klubbhuset. Klikk på linkene under årsmøtepapirene:

 1. Agenda.
 2. Årsberetning
 3. Regnskap 2017 for Hovedstyret.
 4. Konsolidert årsregnskap.
 5. Forslag medlemskontingent 2018.
 6. Forslag til endring av IL Tyrvings lov.
 7. Budsjett 2018 for Hovedstyret.
 8. Budsjett 2018 for IL Tyrving.
 9. Valgkomiteens innstilling.
 10. Organisasjonsplan for IL Tyrving 2018.

 

Tyrvings årsmøter 2018

Read more

Årsmøter 2017

Friidrettsgruppen: Torsdag 16. februar 2017  kl. 19:30 på Bærum Idrettspark. Forslag til saker som skal tas opp på Friidrettsgruppens årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Einar Drabløs – E-post: einar.drablos(at)akersolutions.com

Orienteringsgruppen: Mandag 13. februar 2017 kl. 19:00 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på Orienteringsgruppens årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Svein Jacobsen – E-post: svein(at)sjacobsen.no

Hovedlaget/Hovedstyret: Mandag 27. februar 2017 kl. 19:30 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på hovedlagets årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Per Øhlckers – E-post: ohlckers(at)online.no

VELKOMMEN!

Opprettet: 10/01-2017 av Per Ø  
Sist endret: 06/02-2017 av Per Ø

Årsmøte 2016 i IL Tyrving onsdag 17. februar 2016 kl. 19:30 i Klubbhuset

Alle Tyrvingmedlemmer oppfordres til å delta på vårt årsmøte på onsdag 17. februar 2016 kl. 19:30  på Klubbhuset.

2015 var et nytt godt år for IL Tyrving med stor bredde og sterk spiss i våre idrettslige aktiviteter, med fortsatt  god økonomisk styring og handlekraft.

Klikk på linkene under for:

Innkommet forslag: Ingen innkomne forslag.

Tyrving’s lov: Lov_IL_Tyrving_2014

Valgkomiteens forslag: Blir presentert på Årsmøtet.

Dette er Hovedstyrets og Hovedlagets årsmøtepapirer – for Friidrettsgruppas og Orienteringsgruppas årsmøtepapirer henvises til gruppenes egne internett-sider – se linker i høyre marg.

Velkommen til Årsmøtet!

Med vennlig hilsen,

På vegne av Hovedstyret,

Per Øhlckers (Styreleder)

Opprettet 15. februar 2016 kl 19:30 av Per Øhlckers. Endret 24. august 2016 av Per Ø.
Feil/mangler varsles på e-post til Per Ø: ohlckers(at)online.no

Årsmøter 2016

Friidrettsgruppen: Tirsdag 16. februar 2016 (merk endring fra tidligere annonsert møtedag) kl. 19:30 på Bærum Idrettspark. Forslag til saker som skal tas opp på Friidrettsgruppens årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Einar Drabløs – E-post: einar.drablos(at)akersolutions.com

Orienteringsgruppen: Onsdag 27. januar 2016 kl. 19:00 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på Orienteringsgruppens årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Are Kristiansen – E-post: are.k@online.no

Hovedlaget/Hovedstyret: Onsdag 17. februar 2016 kl. 19:30 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på hovedlagets årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Per Øhlckers – E-post: ohlckers(at)online.no

VELKOMMEN!

Opprettet: 31/12-2015 av Per Ø  
Sist endret: 20/1-2016 av Per Ø