o-Ung (13-18)

Her er (linker til) stoff spesielt for ungdommene i Tyrving Orientering.

  • Hovedløp (HL) og O-landsleiren (OLL) tidlig i august et absolutt sesong-høydepunkt for 14-15-16 åringene fra hele Norge (!) . I 2019 er HL og OLL på Tynset.
  • Stafetter er xtra spennende for ungdomsløpere. Tyrving’s ungdommer deltar på Vårstafetten, KvistKvaset, 15stafetten, 10MILA, NightHawk, KM og 25manna (i kronologisk rekkefølge); se mer info (via linker) under Stafetter i venstre marg.
  • Klubbturer til 10MILA, Pinseløpene og 25manna er viktige for Tyrving’s ungdomsmiljø. Mer info om klubbturene under Samlinger i venstre marg.
  • Og på AOOK (o-kretsen) sine samlinger knyttes vennskapsbånd til løpere fra andre klubber:
  • For HD 13-16 har AOOK normalt en helgesamling i månedsskiftet mars/april, og en samling medio juni – de siste årene på Camp Stokke i Vestfold.

Sesong 2022:

Tirsdager: Intervalltrening fra klubbhuset vinterstid, O-trening i sesong.

Tordager: Intervalltrening Bærum Idrettspark vinterstid, O-trening i sesong.

Informasjon om treninger og aktiviteter:
Facebook-gruppen O-ung IL Tyrving (link: https://www.facebook.com/groups/120174341399097)
Spond-gruppen Tyrving Orientering (link: https://group.spond.com/FVTAW).

Legg igjen en kommentar