Stevnestart-tider

Tidsskjemaet for UM blir ikke klart før ca en uke i forkant.  Vi satser imidlertid på disse start- og sluttidene:

Fredag Fra ca. kl. 14 til ca. kl. 20.
Lørdag Fra ca. kl. 0930 til ca. kl. 17.
Søndag Fra ca. kl. 0930 til ca. kl. 17.

Endringer kan forekomme.