Dagsprogram og kvalik-krav

DAGSPROGRAM:

 

KVALIFISERINGSKRAV:

Begrenset plass innendørs gjor det nødvendig med kvalifiseringskrav i noen av øvelsene.

For UM 2020 vil dette gjelde 200 m og 400 m.

G15 G16 G17 G18/19 G20/22
200 m ¹ 27,00 25,75 25,25 24,99 24,49
400 m ² 56,99 55,99 54,99
J15 J16 J17 J18/19 J20/22
200 m ¹ 28,80 28,40 28,20 27,99 27,99
400 m ² 67,00 65,5 64,99

¹ = Tiden gjelder automatisk tidtakning, for manuell tidtakning skal gjøres et fradrag på 0,3 sek.
² = Tiden gjelder automatisk tidtakning, for manuell tidtakning skal gjøres et fradrag på 0,2 sek