Busstransport

Det vil bli satt opp buss for transport mellom Thon Hotel Oslofjord og Bærum Idrettspark.  Plass på buss må forhåndsbestilles senest innen mandag 2. mars.  Pris kr 60 pr person pr. dag.  Bestilling gjøres via dette skjemaet.  Klubbene faktureres i etterkant.  Bindende påmelding.

Vi satser på busstransport etter disse tidene – NB det kan forekomme endringer.  Når tidsskjemaet er klart, vil vi sette opp nøyaktige avgangstider fra henholdsvis Thon Hotel Oslofjord og Bærum Idrettspark.  Det tar ca en halv time å kjøre fra hotellet til Bærum Idrettspark og tilbake til hotellet.

Fredag 6. mars: Fra Til
Kl. 1200 Thon Hotel Oslofjord Bærum Idrettspark
Kontinuerlig med siste avgang fra Thon Hotel Oslofjord kl. 1430.
Kl.1900 Bærum Idrettspark Thon Hotel Oslofjord
Kontinuerlig med siste avgang fra Bærum Idrettspark kl. 2100.
Lørdag 7. mars: Fra Til
Kl.0730 Thon Hotel Oslofjord Bærum Idrettspark
Kontinuerlig med siste avgang fra Thon Hotel Oslofjord kl. 1100.
Kl.1500 Bærum Idrettspark Thon Hotel Oslofjord
Kontinuerlig med siste avgang fra Bærum Idrettspark kl. 1700.
Søndag 8. mars: Fra Til
Kl.0730 Thon Hotel Oslofjord Bærum Idrettspark
Kontinuerlig med siste avgang fra Thon Oslofjord kl. 1100.
Kl.1500 Bærum Idrettspark Sandvika
Kontinuerlig med siste avgang fra Bærum Idrettspark kl. 1700.