Tidsskjemaet er nå klart!

Tidsskjemaet finner dere nå under meny Stevneinformasjon. 

Merk følgende:

  • I lengde for J15, J16 og J18/19 vil det være kvalifisering i to groper samtidig hvor hver utøver får inntil 3 forsøk. Til finalen går de utøvere som greier kravet eller minimum 12 deltakere som har gyldig forsøk. Til finalen foretas ny trekning av rekkefølge. Finalen består av 6 forsøk for de 8 beste, 3 for de øvrige.
  • Direkte kvalifiseringskrav for lengdefinalen i disse klassene er:
    • J15: 4,85.
    • J16: 5,10.
    • J18/19: 5,20.
  • Det er gitt dispensasjon fra NFIF til å gjennomføre direkte finale i øvrige kast og hoppøvelser. Finalen består av 6 forsøk for de 8 beste, 3 for de øvrige.