Årsmøte 2013 på tirsdag 5. februar 2013 kl. 19:30 på Klubbhuset

Alle Tyrvingmedlemmer oppfordres til å delta på vårt årsmøte på tirsdag 5. februar 2013 kl. 19:30  på Klubbhuset. Agenda,  Årsbetningen 2012, Regnskap 2012, Budsjett 2013 og Valgkomiteens forslag for 2014  kan lastes ned som en samlet pdf fil ved å trykke på:  2012_AarsberetningTyrving-nettversjon-0502-2013.

Dette er Hovedstyrets og Hovedlagets årsmøtepapirer – for Friidrettsgruppas og orienteringsgruppas årsmøtepapirer henvises til gruppenes Internett-sider.

Legg igjen en kommentar