Årsmøte 2016 i IL Tyrving onsdag 17. februar 2016 kl. 19:30 i Klubbhuset

Alle Tyrvingmedlemmer oppfordres til å delta på vårt årsmøte på onsdag 17. februar 2016 kl. 19:30  på Klubbhuset.

2015 var et nytt godt år for IL Tyrving med stor bredde og sterk spiss i våre idrettslige aktiviteter, med fortsatt  god økonomisk styring og handlekraft.

Klikk på linkene under for:

Innkommet forslag: Ingen innkomne forslag.

Tyrving’s lov: Lov_IL_Tyrving_2014

Valgkomiteens forslag: Blir presentert på Årsmøtet.

Dette er Hovedstyrets og Hovedlagets årsmøtepapirer – for Friidrettsgruppas og Orienteringsgruppas årsmøtepapirer henvises til gruppenes egne internett-sider – se linker i høyre marg.

Velkommen til Årsmøtet!

Med vennlig hilsen,

På vegne av Hovedstyret,

Per Øhlckers (Styreleder)

Opprettet 15. februar 2016 kl 19:30 av Per Øhlckers. Endret 24. august 2016 av Per Ø.
Feil/mangler varsles på e-post til Per Ø: ohlckers(at)online.no