Årsmøte 2015 i IL Tyrving onsdag 4. februar 2015 kl. 19:30 på Klubbhuset

Alle Tyrvingmedlemmer oppfordres til å delta på vårt årsmøte på onsdag 4. februar 2014 kl. 19:30  på Klubbhuset.

Fra lørdag 31. januar  vil Årsbetningen 2014, Regnskap 2014, Budsjett 2015, Organisasjonsplan 2015 og og Valgkomiteens forslag for 2015  bli tilgjengelig for nedlasting herfra:

Agenda og Årsberetning 2014  kan lastes ned ved å klikke på: 2014_Årsberetning_IL_Tyrving

Regnskap 2014 og Budsjett 2015 for Tyrvings Hovedstyre:
Tyrving_HS-2014 Regnskap 2015 Budsjett

Regnskap 2014 og Budsjett 2015 for hele Tyrving:
Tyrving_Kons-2014 Regnskap og 2015 Budsjett

Innkommet forslag: Ingen innkomne forslag.

Tyrving’s lov: Lov_IL_Tyrving_2014

Organisasjonsplan 2015: Organisasjonplan_Tyrving_2015

Valgkomiteens forslag: IL_Tyrving_Valgkomite_Forslag_2015

Dette er Hovedstyrets og Hovedlagets årsmøtepapirer – for Friidrettsgruppas og Orienteringsgruppas årsmøtepapirer henvises til gruppenes egne internett-sider – se linker i høyre marg.

Velkommen til Årsmøtet!

Med vennlig hilsen,

På vegne av Hovedstyret,

Per Øhlckers (Styreleder)

Legg igjen en kommentar