Smittevern på klubbhuset

Klubbhusstyret har jobbet sammen med gruppene  og daglig leder for å få etablert gode rutiner på klubbhuset som ivaretar gjeldende smitteverns regler. Etter de siste innstramningene har det kommet på plass felles rutiner. I tillegg så har klubben kjøpt inn en Fogger maskin som brukes for å desinfisere gymsalen etter bruk. Både friidrett og orientering benytter gymsalen for trening – primært for de  yngste gruppene.

Det er hengt opp regler som det er viktig at alle som er på klubbhuset leser og følger. Det jobbes med å holde det oppdatert når reglene endres.

Viktig at reglene følges slik at vi kan opprettholde et forsvarlig tilbud for våre medlemmer. Takk til alle som bidrar til at vi klarer å holde aktiviteten i gang under de restriksjoner som gjelder.

KORONA REGLER – KLUBBHUSET – gjeldende fra 16.11.2020:

  1. Alle som trener være registrert i Spond.
  2. Det skal være min 1 meters avstand mellom hver person til enhver tid under treningen.
  3. Max 15 personer i gymsalen.
  4. Alle må ha med egne matter eller håndkle som brukes som underlag under trening.
  5. Bruk antibac både før og etter trening i gymsalen.
  6. Ikke kom på trening hvis du er syk eller har symptomer.
  7. Adgang til klubbhuset kun for de som skal trene. Levering og henting må skje på utsiden.
  8. Minimer bruk av garderoben og hold god avstand – max 5 om gangen inne i garderoben.
  9. Trener må etter hver trening desinfisere gymsalen med er fogger som plassert i utstyrsrommet.