Tyrvings årsmøte 1. mars

Mandag 1. mars er det årsmøte i Tyrving Idrettslag – kl. 1900.  Pga. covid-19 vil årsmøtet bli avholdt på Teams. Klikk her for å bli med i møtet Sakspapirer sees under.

  1. Agenda.
  2. Årsberetning Tyrving 2020.
  3. Regnskap hovedstyret 2020.
  4. Tyrving IL – årsregnskap 2020 – signert og revisorberetning.
  5. Innkomne forslag: Endring livsvarig medlemsskap og Endring styresammensetning
  6. 2021 Forslag kontingentsatser
  7. Budsjett hovedstyret 2021.
  8. Konsolidert budsjett Tyrving IL 2021.
  9. Valgkomiteens innstilling 2021
  10. Org plan Tyrving IL 2021