Årsmøtepapirer

Vi minner om årsmøte for Idrettslaget Tyrving mandag 12. februar kl 1930 på klubbhuset. Klikk på linkene under årsmøtepapirene:

  1. Agenda.
  2. Årsberetning
  3. Regnskap 2017 for Hovedstyret.
  4. Konsolidert årsregnskap.
  5. Forslag medlemskontingent 2018.
  6. Forslag til endring av IL Tyrvings lov.
  7. Budsjett 2018 for Hovedstyret.
  8. Budsjett 2018 for IL Tyrving.
  9. Valgkomiteens innstilling.
  10. Organisasjonsplan for IL Tyrving 2018.

 

Legg igjen en kommentar