Årsmøtepapirer

Vi minner om årsmøte for Idrettslaget Tyrving mandag 11. februar kl 1900 på klubbhuset. Klikk på linkene under årsmøtepapirene:

  1. Agenda.
  2. 2018 årsberetning IL Tyrving – oppdatert etter årsmøtet 110219
  3. 2018 regnskap Hovedstyret
  4. 2018 Årsregnskap IL Tyrving
  5. Forslag til Lovendring.
  6. 2019 budsjettforslag Hovedstyret
  7. 2019 Budsjett for Idrettslaget Tyrving. Kommer.
  8. 2019 Valgkomiteens innstilling
  9. Organisasjonsplan – oppdatert etter årsmøtet 110219.