Bli medlem!

Vil du bli medlem?
Medlemskontingenten betales til konto 9235.17.25771.

Kontingenten pr år er (oppdatert etter årsmøtet i Tyrving 12.02.18):
Rekruttmedlem (10-14 år, NB kun det første året en utøver er medlem): kr 100.
Medlemmer til og med 16 år: kr 350.
Medlemmer 17-66 år: kr 450.
Medlemmer fra 67 år: kr 200.
Familiemedlemskap: kr 900.
Livsvarig medlemskap:  kr 4500.Idrettsgruppene har i tillegg egne bestemmelser vedr. betaling av treningsavgift og startkontingenter. Friidrettsgruppens trenings- og konkurranseavgift betales hvert halvår, og er pr. sesong i 2018 kr 2950 for utøvere 10-14 og kr 3.250 for utøvere fra 15 år .  Startkontingenter i de fleste friidrettsstevner inne og ute er inkludert i treningsavgiften. For orienteringsgruppen vil oversikt over startkontingenter og aktivitetsavgift bli sendt løperne på slutten av hvert kalenderår.

Ta kontakt på tyrving@tyrving.idrett.no.

Kom gjerne med kommentarer og spørsmål.

* indicates required field