Årsmøte Tyrving 23. mars

Årsmøtet i Tyrving Idrettslag avholdes onsdag 23. mars på klubbhuset i Sandvika kl. 1900.   Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt til hovedstyret@tyrving.no innen 9. mars.

Sakspapirer (dokumenter vil bli lagt til fortløpende):

  1. 2022 Agenda årsmøte 23-03-22
  2. 2021 Årsberetning Tyrving IL
  3. 2021 regnskap Hovedstyret pr 31-12-21
  4. 2021 Regnskap for Tyrving IL
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsette medlemskontingenter for 2022
  7. 2022 Budsjett Hovedstyret
  8. 2022 Budsjett Tyrving IL
  9. 2022 Valgkomiteens innstilling
  10. 2022 Organisasjonsplan