Status fra valgkomité for Tyrving IL’s hovedsstyre

Tiden til neste årsmøte, på nyåret, går fort og vi i valgkomiteen søker etter engasjerte og motiverte ildsjeler med bankende hjerte i Tyrving IL som vil bidra i hovedstyret.

Valgkomiteen består av:
-Solveig Sikkeland, fra o-gruppa, solveig@sikkeland.no, 900 88 133
-Øyvind Fjeld, fra friidrett, fjellern@protonmail.com, 468 30 409

Tyrving Idrettslag sitt samfunnsoppdrag og visjon er å skape idrettsglede og fremme sportslige resultater ved å være en ledende bredde- og toppidrettsklubb i friidrett og orientering, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt til beste for våre medlemmer og storsamfunnet.

Lover for Tyrving IL og organisasjonsplan kan leses og lastes ned fra våre hjemmesider.

Intensjonen er at leder av hovedstyret skal vekselsvis komme fra friidrett og orientering.  Nåværende leder har vært leder i 9 år og kommer fra orientering, – så vi håper nå å finne et godt lederemne fra friidrett med nestleder fra orientering.

Tyrving IL har 1021 medlemmer fordelt med 661 på friidrett og 360 i o-gruppa.

Fokus for styret den neste perioden vil antagelig dreie som om realisering av nytt kommunalt friidrettsanlegg samt markering av at klubben fyller 100 år 18. juni 2022.  I tillegg til styrets ordinære oppgaver som bla:

  • Arbeidsgiveransvaret til 2-4 årsverk i administrasjon og trenerapparet
  • Koordinering av klubbens langsiktig årsplaner, struktur og total økonomi
  • Drift av klubbhus
  • Stimulere til erfaringsdeling mellom gruppene
  • Koordinering av visuell profil ref. drakter/IT mm
  • Vurdere og stimulere til eventuelle felles treninger, felles arrangement- og konkurranser
  • Sørge for at klubben driver ansvarlig og innenfor gjeldende regler og retningslinjer
  • Ha løpende kontakt med Bærum Kommune, Bærum Idrettsråd mm.

PDF: Valgkomite-Hovedsstyret

Legg igjen en kommentar