Årsmøte i Tyrving

Mandag 13. mars kl. 1900 avholdes det årsmøte for Tyrving Idrettslag.  Møtet vil være på klubbhuset i Sandvika. Agenda og sakspapirer vil bli lagt ut fortløpende i forkant av møtet.  Velkommen.

  1. Agenda
  2. Årsberetning 2022 for Tyrving IL.
  3. 2022 regnskap Hovedstyret
  4. Årsregnskap 2022 Tyrving IL
  5. Innkomne forslag.
  6. Medlemskontingenter 2023.
  7. Budsjettforslag Hovedstyret 2023
  8. Budsjett 2023 for Tyrving IL.
  9. Valgkomiteens innstilling 2023
  10. Org plan Tyrving IL 2023

 

 

 

 

Agenda