Årsmøte i Tyrving IL

Innkalling til årsmøte i Tyrving IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Tyrving IL.

Årsmøtet avholdes mandag 26. februar 2024 kl. 19:00 på klubbhuset i Sandvika, adresse Kadettangen 12. Det blir enkel servering.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. februar til emil@tyrving.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg. Styret har forslag om at Tyrving’s Lov endres. Dette forslaget baserer seg på NFIFs lovnorm for Idrettslag og ligger vedlagt.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden, under denne saken.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tyrving i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tyrving. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt Emil Ahlbäck på tlf: 98449730, eller mail: emil@tyrving.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

 

1.     Agenda årsmøte 26.02.24

2.     Årsberetning Tyrving IL 2023

3.     Regnskap Hovedstyret 2023

4.     Årsregnskap Tyrving IL 2023

5.      Lov for Tyrving – pr. 26.02.2024 

6.      Kontingentsatser 2024

7.       Budsjett Hovedstyret 2024

8.       Budsjett Tyrving IL 2024

9.       Valgkomiteens Innstilling 2024

10.     Org.plan Tyrving IL 2024

11.      Revisjonsberetning Stiansen 2023

12.     Kontrollutvalget i Tyrving ILs beretning for 2023