Årsmøte 2013 på tirsdag 5. februar 2013 kl. 19:30 på Klubbhuset

Alle Tyrvingmedlemmer oppfordres til å delta på vårt årsmøte på tirsdag 5. februar 2013 kl. 19:30  på Klubbhuset. Agenda,  Årsbetningen 2012, Regnskap 2012, Budsjett 2013 og Valgkomiteens forslag for 2014  kan lastes ned som en samlet pdf fil ved å trykke på:  2012_AarsberetningTyrving-nettversjon-0502-2013.

Dette er Hovedstyrets og Hovedlagets årsmøtepapirer – for Friidrettsgruppas og orienteringsgruppas årsmøtepapirer henvises til gruppenes Internett-sider.

Årsmøter, januar og februar 2013

IL Tyrving har årsmøter:
Friidrettsgruppen: Mandag 28. januar 2013 kl. 1900 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på Friidrettsgruppens årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Einar Drabløs –  E-post: einar.drablos<at>akersolutions.com

Orienteringsgruppen: Onsdag 30. januar 2013 kl. 1900 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på Orienteringsgruppens årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Are Njåstein – E-post: are.njastein<at>yahoo.no

Hovedlaget: Tirsdag 5. februar 2013 kl. 19:30 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på hovedlagets årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Per Øhlckers  – E-post: ohlckers<at>online.no

VELKOMMEN!