Årsmøte 2014 i IL Tyrving onsdag 5. februar 2014 kl. 19:30 i Klubbhuset

Alle Tyrvingmedlemmer oppfordres til å delta på vårt årsmøte på onsdag 5. februar 2014 kl. 19:30  på Klubbhuset.

Fra fredag 28. januar  vil Årsbetningen 2013, Regnskap 2013, Budsjett 2014, Forslag til Lovendring, Organisasjonsplan 2014 og og Valgkomiteens forslag for 2014  bli tilgjengelig for nedlasting herfra:

Agenda og Årsberetning 2013  kan lastes ned ved å klikke på: 2013_Aarsberetning_IL_Tyrving

Regnskap 2013 og Budsjett 2014 for Tyrvings Hovedstyre: Tyrving_HS-2013Regnsk_2014Budsjett

Regnskap 2013 og Budsjett 2014 for hele Tyrving: Tyrving_Kons-2013Regnsk_2014Budsjett

Innkommet forslag til ny lov: Tyrving_lovendringer 0502-2014

Ny lov: Lov_IL_Tyrving_2014

Organisasjonsplan 2014:OrgPlan_Tyrving_2014

Valgkomiteens forslag: IL_Tyrving_Valgkomite_Forslag_2014

Dette er Hovedstyrets og Hovedlagets årsmøtepapirer – for Friidrettsgruppas og Orienteringsgruppas årsmøtepapirer henvises til gruppenes egne internett-sider – se linker i høyre marg.

Velkommen til Årsmøtet!

Med vennlig hilsen,

På vegne av Hovedstyret,

Per Øhlckers (Styreleder)

Legg igjen en kommentar