Julenissebesøk på klubbhuset

IMG_2027I går kom julenissen på besøk til Tyrvings klubbhus med en stor gavesjekk på kr 100.000. Julenissen var GjensidigeStiftelsen ved Torstein Indrebø som kunne fortelle at Tyrvings o-gruppes søknad i høst om midler til stolpejakt i Bærum var innvilget. Stolpejaktprosjektet skal utføres i samarbeid med Fossum tur- orientering ved Øystein Edvin Berg som har ideen og tatt initiativ til samarbeidet med Tyrving.  Fossum har søkt om midler i andre stiftelser og fond, og i disse dager ventes det spent på svarene derfra. Når finansieringen nå ser ut til å komme på plass, vil planleggingen av arbeidet for å få gjennomført stolpejakt bla på skulpturer i Bærum, settes i gang umiddelbart. Stolpejakta har bredt om seg i Østlandsområdet og mange besøker stolper fra Gjøvik i nord til Sarpsborg i sør. Målet er nå å få bla befolkningen i Bærum og Asker til å  ta stolpeposter i Bærum fra våren 2016.  Hensikten med stolpejakta er å få flere folk ut i nærområdene der de bor, – gjøre det lettere å bli aktive og dermed bidra til en bedre helse.  Videre er det en mulighet for å gjøre innbyggerne kjent med skulpturer som finnes i kommunen.  Det er også et håp om at dette tiltaket kan bidra med rekruttering til den flotte idretten vår!

Legg igjen en kommentar