Barn/Ungdom

ORGANISERING

Ungdomsvirksomheter er delt i to ulike grupper i forhold til alder.

O-yngst

Nybegynnere i alderen 8-12 år.

O-ung

Nybegynner eller erfarne i alderen 13-16 år.

FILOSOFI

 • I Tyrving har vi det morsomt på trening.
 • I Tyrving trener du med venner.
 • I Tyrving snakker alle med alle.
 • I Tyrving føler du deg trygg på trening.
 • I Tyrving nivå-differanser vi øvelsene slikt at alle får en mulighet til å oppleve mestring.
 • I Tyrving får du lærerike, men til tider også krevende øvelser på trening.

MÅL for AKTIVITET

 • Tyrving skal fra påske- til høstferien tilbyde et ukentlig lokalt treningstilbud for aldersgruppen 8-12 år.
 • Tyrving skal hele året rundt tilbyd et ukentlig treningstilbud for aldergruppen 13-16 år.

STRATEGI

 • Lønnet trenere som inkludere alle på trening.
 • Lønnet trenere som sikre et trygt og utviklende treningsmiljø.
 • Oppmenn som sørger for at Tyrving har et trygt treningsmiljø, hvor alle blir sett.