Junior/Senior

Verdensklasse

Siste steget

Stafett

Junior

ORGANISERING

TET løpere er fordelt på 4 grupper i forhold til nivå og ambisjoner.

Verdensklasse

Definisjon: Utøvere som har individuelle ambisjon og har sportslig har bekreftet et nivå hvor internasjonale medaljer er innen nær rekkevidde. Utøvere som kan besitte helt avgjørende roller i våre stafett-lag vil også kunne inngå her.

Siste steget

Definisjon: Utøvere som har individuelle ambisjoner og et sportslig som har bekreftet et nivå hvor de over tid kan være i stand til å prestere i verdensklasse. Utøvere i denne gruppe har også en naturlig rolle inn mot stafett-lag.

Stafett

Definisjon: Utøvere som har ambisjon og har sportslig har bekreftet et nivå hvor de kan være aktuelle før våre førstelag i de prioriterte stafetter.

Junior

Definisjon: Junior utøvere som har individuelle ambisjoner hvor de ønsker å utvikle seg og bli så bra som mulig.

MÅL

  • Tyrving skal være en ledende stafettklubb.
  • Tyrving skal være en attraktiv klubb for løpere med store individuelle ambisjoner.
  • Tyrving skal fremstå som en ledende norsk klubb (mange deltakere i NM/NC, mange lag i alle stafetter og et trenings og samlingstilbud av høyeste kvalitet).
  • Tyrving skal jevnlig lykkes med å ha løpere fra Bærum går graden fra ungdom til førstelagsløper.

STRATEGI

  • Omfattende og utviklende treningsmiljø i Sandvika, ledet av kvalifiserte trenere. Skal dekke både individuelt, stafett, bredde og ungdom.
  • Personlig oppfølgning fra kvalifiserte trenere mot alders gruppen 13-39 år.
  • Profesjonalisering – betyr ansatt trener, dedikerte forberedelser til viktige løp/stafetter, profesjonell logistikk og oppfølging på store stafetter (bra boende, god organisering/oppfølging på arena, støtte til alle funksjoner som ikke er ren o-løping).
  • Tilby gode kontrakter som gjør det enklere for gode løpere å prioritere satsing/deltakelse på prioriterte stafetter / konkurranser.