Vi søker ny leder for klubbhusstyret

Tiden til neste årsmøte, på nyåret, går fort og valgkomiteen søker etter engasjerte og motiverte ildsjeler med bankende hjerte i Tyrving IL som vil bidra som leder av Klubbhusstyret. Tillitsvervet har i tillegg det operasjonelle ansvar for klubbhuset også en viktig rolle som medlem av Hovedstyret med dets overordnete ansvar for drift og videreutvikling av hele klubbens virksomhet.

Dette er en viktig oppgave – vårt klubbhus må jo løpende oppgraderes og vedlikeholdes for å være samlingsted, treningslokale og garderobe for klubbens medlemmer. Bygget har i tillegg til sin store og viktige bruksverdi også en betydelig finansiell verdi for klubben som må ivaretas best mulig. Orienteringsgruppen bruker klubbhuset mest, så det er naturlig at ny leder for klubbhusstyret kommer fra orienteringsgruppen. Dagens klubbhusstyre består av:

Leder: Katrine Solbakken, som nå trekker seg etter en fremragende innsats.
Medlem: Dag Kolberg som velvillig stiller til gjenvalg.
Medlem: Torbjørn Sagberg som velvillig stiller til gjenvalg.

En kvinnelig kandidat er ønskelig for god kjønnsbalanse i Hovedstyret, men en mannlig kandidat er like ønskelig og kanskje lettere å finne..

Tyrving Idrettslag sitt samfunnsoppdrag og visjon er å skape idrettsglede og fremme sportslige resultater ved å være en ledende bredde- og toppidrettsklubb i friidrett og orientering, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt til beste for våre medlemmer og storsamfunnet.

Ved interesse ta kontakt med leder av orienteringsgruppen eller leder valgkomiteen.

Legg igjen en kommentar