Styret Tyrving IL Orientering 2021

Styret i Tyrving IL Orientering for 2021 består av:

Leder Svein Jacobsen 92252667 svein@sjacobsen.no
Arrangement Gunnar Fiskum 93616314 gafiskum@gmail.com
T-E-T (jr./sr./elite) Are Kristiansen 90698932 are.k@online.no
Rekrutt/talentutvikling Åsa Kristina Franzen 92453614 asa.franzen@gmail.com
Tur-O Arne Tiltnes 48197144 arne.tiltnes@gmail.com
Bredde/sosial/miljø Anne Kristine Norderud 97340844 aknorderud@gmail.com

Vi takker for innsatsen til de som nå har gått ut av styret!

Legg igjen en kommentar