Sportslig

Tyrving jobber for å være en ledende klubb innenfor orienteringssporten. Det jobbes for å ha et godt sportslig tilbud for både bredde og elite. Sammen er det dette som resulterer i en vellykket sportslig satsning.

Sportslig leder
Are Kristiansen – arek@online.no – mob. 90698932

Frivillige ressurspersoner som bidrar med ulike sportslige oppgaver:

  • Nora Skauen – har vært oppkvinne og bidratt som trener for ungdom de siste årene i tillegg til store administrative og sosiale bidrag.
  • Marianne Njåstein – har solid trenerutdannelse, bidrar mot ungdom og i det generelle o-tekniske treningstilbudet i klubben, UK og innpisker damer senior/junior.
  • Gunnar Fiskum –stand-in trener på ungdomssiden.
  • Mina Jørgensen – trener 1, var hovedtrener for rekrutter i 2018.
  • Kristine Fjeldbo, Ane Ramtvedt og Åse Franzen – har ledet tirsdagstreninger med intervall, styrke og T-middager annenhver uke siste 3 sesonger.
  • Are K – sportssjef fra og med 2016-sesongen, tilrettelegging og administrasjon alle grupper, og bidrar hands-on på ungdomssiden.
  • Alle seniorer i klubben stiller gjerne opp for de yngre medlemmene, som mentorer for ungdom, lede treninger, skygge yngre utøvere etc.
  • Eivind Hoff og Arne Tiltnes – UK herrer, og coaching stafettlag store stafetter (10, Jukola, NM).