Sportslig

Tyrving jobber for å være en ledende klubb innenfor orienteringssporten. Det jobbes for å ha et godt sportslig tilbud for både bredde og elite. Sammen er det dette som resulterer i en vellykket sportslig satsning.

Sportslig leder
Are Kristiansen – arek@online.no – mob. 90698932

Trener
Ivar Lundanes – ivarlundanes@gmail.com – mob. 97645510

Frivillige ressurspersoner som bidrar med ulike sportslige oppgaver:

  • Nora Skauen – oppkvinne juniorer, innpisk og sosiale bidrag.
  • Nils Erik Hirsch – oppmann ungdom, innpisk og sosiale bidrag.
  • Ådne Skjærstein – hovedtrener for rekrutter i 2022.
  • Eivind Hoff og Arne Tiltnes – UK herrer, og coaching stafettlag store stafetter (10, Jukola, NM).
  • Marianne Njåstein –UK og innpisker damer senior/junior.