Opprop

OPPROP FOR LØPSØVELSENE foretas for forsøkskonkurranser og øvelser med direkte finaler ved elektronisk avkryssing senest 2 timer før start.

Et par dager før stevnet vil dere motta mail fra @andro.no (mottager er samme mail adresse som bruk i MinIdrett). Dere kan krysse av på løpsøvelser dere skal delta i fra og med kvelden før til og med 2 timer før øvelsesstart.

OPPROP FOR TEKNISKE ØVELSER foretas ved fremmøte på øvelsesstedet 15 min før øvelsen starter. Ingen avkryssing på forhånd.