Skoskjema

I klassene 18-19  og senior må alle levere inn skoskjema før uthenting av startnummer. Du må levere inn ett skjema per øvelse du skal delta i

Skoskjemaet kan du levere inn elektronisk på denne linken: https://app.easyquest.com/q/rNeWCr

SKOREGLER

I 2020 kom det nye regler fra World Athletics om hvilke sko som kan benyttes i forskjellige øvelser. Reglene har blitt endret flere ganger, siste gang 4. desember 2020. Det er særlig såletykkelsen på nye skomodeller som har vært en utfordring.En norsk oversettelse av TR 5/regel 143 er inntatt her: https://www.friidrett.no/aktivitet/dommerstoff

NFIF har bestemt at man i Norge skal følge de internasjonale konkurransereglene som fastsettes av World Athletics. Det betyr at også sko-reglene som utgangspunkt skal anvendes i alle konkurranser som avholdes av lag tilknyttet NFIF, med de begrensninger som er bestemt av World Athletics.

Disse begrensningene i anvendelsen av sko-reglene vil også gjelde for konkurranser i Norge.  Det innebærer at sko-reglene ikke skal anvendes i konkurranser for barn og ungdom til og
med 17-års klassen når disse deltar i konkurranser i sine respektive årsklasser.