Utøverinformasjon

SPESIELT VIKTIG I BÆRUM IDRETTSPARK

  • Det er kun tillatt å bruke innendørspigger som er butte.  Pigger kan kjøpes i startnummerutdelingen for kr 5 pr stk.
  • I friidrettshallen er det kun tillatt med innesko.
  • Foreldre, trenere og andre har ikke tilgang til banen, men bes se stevnet og støtte sine utøvere fra tribuneplass.

PARKERING utenfor hallen og nærliggende skoler.  Følg skilting. Pris kr 50 pr dag.

GARDEROBENE er i 1. etasje.  Tyrving kan ikke ta ansvar for det som legges igjen i garderoben.  Pass godt på verdisakene!

STARTNUMMERUTDELINGEN er i 2. etasje.  Startnummer deles ut til individuelt eller klubbvis.  Startnummeret må ikke brettes og skal brukes i alle konkurranser.

ETTERANMELDINGER aksepteres mot dobbel startkontingent (kr 220) dersom det er plass i øvelsen.  Henvendelse på stevnekontoret.

OPPRYKK En utøver kan ikke starte i mer enn en klasse. Unntaket fra denne regelen er når øvelsen ikke arrangeres i utøverens egen klasse, men da er det en forutsetning at øvelsen er tillatt for utøvers alder. Hvis en utøver ønsker å delta i en høyere aldersklasse i øvelser som finnes i hans egen klasse, må utøveren delta i denne aldersklassen i alle øvelser. Denne regelen gjelder ikke for hekkeløp.

OPPVARMING kan foretas utendørs, eller innendørs i fotballhallen hvor halvparten av hallen er reservert for Tyrvinglekene.  Det er IKKE tillatt med piggsko i Fotballhallen.

 

PREMIERING

Se under Stevneinformasjon