Innkalling til årsmøtet i Tyrving Orientering

Tyrvings klubbhus 20 februar klokken 19.30 (møtestart 20.00 etter Pizza)

Sak 1 Godkjennelse av agenda
Sak2 Valg av en person til å lede møte samt en person til å medundertegne protokollen med
møteleder.
Sak3 Styrets Årsberetningen for 2023.
Sak4 O-gruppas regnskap for 2023 med noter.
Sak5 Budsjettet for 2024
Sak6 Valgkomiteens innstilling for styret i Tyrving Orientering i 2024
Leder: Svein S Jacobsen(gjenvalg)
Rekrutt/Talentutvikling:(Åsa Franzen, (gjenvalg)
Arrangement: Per Kristian Ekeberg (gjenvalg)
Bredde & sosial: Nora Skaugen (gjenvalg)
Tur-orientering: Arne Tiltnes(gjenvalg)
————————
TET-junior/senior/O-ung: Kenneth Buch har dette ansvaret om ansatt trener, og rapporterer
til styret.

Vi oppfordrer alle O gruppens medlemmer til å møte
Vi serverer Pizza ved møtestart

Svein S Jacobsen

Tyrving IL Orientering årsberetning 2023