Deltakerinformasjon

Vi må at utøvere, trenere og andre nøye leser igjennom deltakerinformasjon.  Merk spesielt det som gjelder avkryssing.

Klikk HER for deltakerinformasjonen eller les teksten under.

GENERELL DELTAKERINFORMASJON

INFORMASJON

Lekenes informasjonstelefon er 93057974, e-mail friidrett@tyrving.no og hjemmeside: www.tyrvinglekene.no

GARDEROBENE

er i 1. etasje i hovedtribunen for jenter og i garderobebygget på bortre langside for gutter.

STARTNUMMERUTDELING

er i Tyrving-teltet på baksiden av hovedtribunen.  Startnumrene deles ut lagvis, eller individuelt etter ønske.  Startnummeret må ikke brettes og skal brukes i alle individuelle konkurranser. For stafettene er det egne startnumre, som utleveres til lagleder ved innlevering av lagoppstillingsskjema.

ETTERANMELDINGER

aksepteres mot dobbel startkontingent (kr 220) dersom det er plass i øvelsen.  Henvendelse stevnekontoret.

MATERIELLANSVARLIG

har tilholdssted ved inngangen til banen (under hovedtribunen).

OPPRYKK

I individuelle øvelser kan en utøver ikke starte i mer enn en klasse. Unntaket fra denne regelen er når øvelsen ikke arrangeres i utøverens egen klasse, men da er det en forutsetning at øvelsen er tillatt for utøverens alder. Merk at øvelser som f.eks. 60m/100m, 60mhk/80mhk, 1500m/2000m her regnes som samme øvelse. Hvis en utøver ønsker å delta i en høyere aldersklasse i øvelser som finnes i hans egen klasse, må utøveren delta i denne aldersklassen i alle øvelser. Denne regelen gjelder ikke for hekkeløp.

I stafetter står lagene fritt til å disponere utøverne i den aldersklasse de hører hjemme eller i en høyere aldersklasse.  Samme utøver kan kun løpe på ett stafettlag under Tyrvinglekene.

OPPROP FOR LØP- OG KAPPGANGØVELSENE

foretas for forsøkskonkurranser og øvelser med direkte finaler ved avkryssing på oppropslister bak hovedtribunen, senest 1 time før start.  For stafettene gjøres opprop/avkryssing ved at lagsoppstillingsskjema leveres i sekretariatet senest 2 timer før øvelsesstart. Heatoppsett slås opp ved start og bak hovedtribunen.

OPPROP FOR TEKNISKE ØVELSER

foretas ved fremmøte på øvelsesstedet 15 min før øvelsen starter. Ingen avkryssing på oppropslister.

RESULTATER

slås opp bak hovedtribunen.

LØP OG KAPPGANG

For 10-12 år: Tid avgjørende i alle individuelle løp, dvs. ingen finaler.

For 13-senior: På 200m, 400m, 800m, 2000m, 3000m, stafett og alle hekkeøvelser er det tid avgjørende (ikke finale).  På 60m og 100m er det finale.  De åtte beste tidene i forsøkene går til finale. Hvis flere har samme tid går den videre som har best plassering i sitt heat.  Har utøverne samme plassering i sine heat, leses tiden ned til 1000-del av et sekund.  Dersom utøverne fortsatt står likt går den videre som har minst fordelaktig vind.  Dersom man fremdeles ikke er likt, avgjøres videre avansement ved loddtrekning.

For kappgang seniorklassene: Vanlige konkurranseregler. Tid avgjørende.

Hekkehøyder og avstander:

  Hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
60m hk          
J11, G11 6 68,0 11,0m 6,5m 16,5m
J12, G12 6 76,2 11,0m 7,0m 14,0m
J13, J14, G133 6 76,2 11,5m 7,5m 11,0m
80mhk          
G14 8 84,0 12,0m 8,0m 12,0m
J15, 16 8 76,2 12,0m 8,0m 12,0m
100mhk
J17 10 76,2 13,0m 8,5m 10,5m
J18-19, KS 10 84,0 13,0m 8,5m 10,5m
G15, G16 10 91,4 13,0m 8,5m 10,5m
110mhk
G17 10 91,4 13,72 9,14 14,02
G18-19 10 100,0 13,72 9,14 14,02
MS 10 106,7 13,72 9,14 14,02
200mhk          
J13 10 68,0 16,0 19,0 13,0
J14 10 76,2 16,0 19,0 13,0
G13 10 68,0 18,29 18,29 17,10
G14 10 76,2 18,29 18,29 17,10
300mhk          
J15, J16, J17, G15 7 76,2 50,0m 35,0m 40,0m
G16, G17 7 84,0 50,0m 35,0m 40,0m
400mhk          
J18-19, KS 10 76,2 45,0m 35,0m 40,0m
G18-19, MS 10 91,4 45,0m 35,0m 40,0m

HOPP

Grop 1 og grop 2 er på bortre langside og grop 3 er i svingen.

For 10-12 år gjelder følgende: Satssone 50cm.  Alle får 3 hopp.  Ingen finaleomgang.

For 13 år gjelder følgende: Satssone 50cm.

For 13-senior gjelder følgende: I lengde og tresteg får alle 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp. Pga. gledelig stor deltakelse i noen klasser, vil det bli deling i to/tre grupper i lengde.  Dette vil bli offentliggjort på www.tyrvinglekene.no i forkant. De åtte beste etter tre omganger går til finalen og får da tre nye hopp.  De tre første hoppene er også tellende.

Begynnerhøyder i høyde:

11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18-19år Senior
Jenter 1,15 1,25 1,30 1,35 1,40 1,50 1,50
Gutter 1,25 1,35 1,45 1,50 1,60 1,65 1,65

For 11-12 år er det ikke forhåndsfastsatte begynnerhøyder.  Hopphøyden flyttes opp 5cm av gangen.

 

Begynnerhøyder i stav:

13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18-19år Senior
Jenter 1,60 1,60 2,00 2,00 2,10 2,20 2,30
Gutter 1,80 1,80 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

Det forutsettes at deltakerne medbringer sin egen stav. Hopphøyden flyttes opp 10cm av gangen.

I høyde og stav vil det ikke bli praktisert omhopp for å kåre en vinner hvis to eller flere utøvere har like resultater.

KAST

Privat redskap leveres til kontroll hos materiellansvarlig, under hovedtribunen ved 100m-start, senest 1 time før start. Kontrollert redskap beholdes og bringes ut på banen av arrangøren. Privat redskap må stilles til disposisjon for de øvrige deltakerne.

Diskos og slegge:

Avholdes på kastbanen – ca. 300m fra stadion.

Alle får 3 kast, de 8 beste i hver klasse får deretter 3 nye forsøk.

Liten ball:

Kun arrangørens baller skal benyttes.  Alle får 3 kast. Kun det lengste kastet måles. Ingen finaleomgang.

Spyd:

Alle får 3 kast, de 8 beste i hver klasse får deretter 3 nye forsøk.

Kule:

For 10-12 år gjelder følgende: Alle får 3 støt.  Ingen finaleomgang.

For 13-senior gjelder følgende: Alle får 3 støt, de 8 beste i hver klasse får deretter 3 nye forsøk.

KASTREDSKAPER/KLASSER

ØVELSE KLASSE VEKT
Liten ball J10, J11, J12, G10, G11, G12 150gr.
Kule J11, J12, J13, G11 2kg
  J14, J15, J16, J17, G12, G13 3kg
  J18-19, KS, G14, G15 4kg
  G16, G17 5kg
  G18-19 6kg
  MS 7,26kg
Spyd J13, J14, G13 400gr.
J15, J16, J17 500gr.
J18-19, KS, G14, G15 600gr.
G16,17 700gr.
G18/19, MS 800gr.
Diskos J13 600gr.
  J14, J15, G13 750gr.
  J16, J17, J18-19, KS, G14, G15 1kg
  G16, G17 1,5kg
  G18-19 1,75kg
  MS 2kg
Slegge J13 2kg
J14, J15, J16, J17, G13 3kg
J18-19, KS, G14, G15 4kg
G16, G17 5kg
G18-19 6kg
MS 7,26kg

PREMIERING

For 10 år:

Deltakerpremier deles ut i startnummerutdelingen lørdag og søndag. Vilkårlig resultatliste.

For 11-12 år:

Deltakerpremie for hver dag deles ut i startnummerutdelingen. De tre beste i hver øvelse vil i tillegg få medaljer utlevert på seierspallen.

Fra 13 år:

1/3 premiering, men min. 3 og max 8 premier i hver enkeltøvelse.

Utøvere som setter norsk aldersrekord (fra 13 år) vil bli premiert.