Deltaker informasjon

AVKRYSSING/OPPROP/LAGOPPSTILLINGER

Det blir i år elektronisk avkrysning i alle øvelser der utøver blir automatisk avkrysset.  Hvis du skal delta i øvelsen trenger du ikke gjøre noe. Hvis du ikke skal delta, må du velge dette i den linken  som sendes på mail i forkant av øvelsen.

Lagoppstilling for stafetter leveres i stevnekontoret 2 timer før start.

Utøverne har selv ansvar for å være på øvelsesstedet i 10-15 minutter før øvelsene starter.

OPPRYKK

I individuelle øvelser kan en utøver ikke starte i mer enn én klasse. Unntak fra denne regelen er når øvelsen ikke arrangeres i utøverens egen klasse, men da er det en forut-setning at øvelsen er tillatt for utøverens aldersklasse. Merk at øvelser som f.eks 60m/100m, 60mhk/80mhk, 1500m/2000m/3000m her anses som samme øvelse. Hvis en utøver ønsker å delta i en høyere aldersklasse i øvelser som finnes i hans egen klasse, må utøveren delta i denne aldersklassen i alle øvelser.

I hekkeløp er det tillatt å starte i en klasse over og allikevel starte i sin egen klasse i de andre øvelsene.

I stafetter står lagene fritt til å disponere utøverne i den aldersklasse de hører hjemme eller i en høyere aldersklasse. Samme utøver kan kun løpe på ett stafettlag under Oslo Sportslager Tyrvinglekene.

ETTERANMELDINGER

Etteranmelding aksepteres mot dobbel startkontingent (kr 250) dersom det er plass i øvelsen. Henvendelse på stevnekontoret.

STARTNUMMER

Individuelle startnummer kan hentes lagvis eller individuelt i startnummerutdelingen – hvitt telt ved hovedinngangen. Startnummeret skal bæres godt synlig på brystet og må ikke brettes. Det er egne startnummer for stafettene som vil bli utlevert når lagene leverer inn lagoppstillingen i stevnekontoret, senest 2 timer før start.

OPPVARMING

Løp: På kunstgressbanen – bak hovedtribunen – hvis banen ikke er opptatt til fotball, ellers på områdene rundt stadion.
Hopp/kast: Generell oppvarming som for løp. Før hver øvelse starter, får deltakerne løpe inn tilløp/ prøvekaste under forutsetning av at de møter i god tid. Det anbefales fri prøvekasting/innhopping under tilsyn av funksjonærene, men pass på at alle slipper til!

FØRSTEHJELP

Det vil være lege til stede under lekene. Er det behov for førstehjelp på banen, må øvelsesleder sørge for at hjelp blir tilkalt. Ved hvert øvelsessted vil det være litt førstehjelpsutstyr som plaster, isposer og tape.

ØVELSESKOLLISJON

Tidsskjemaet er satt opp med sikte på å unngå kollisjoner, men dersom dette likevel inntreffer, gjelder følgende:

Øvelsesleder forsøker å tilpasse avviklingen slik at ulempene blir minst mulig for deltakerne. Men:
• Løp må prioriteres.
• Utøverne må melde fra til øvelsesleder, og avtale hvordan tilpassing skal skje (stå over, ta forsøk tidligere/senere i omgangen)

Fredag 17.09 vil det være vanskelig å kombinere stav med andre øvelser samme dag da stav foregår i Bærum Idrettspark og ikke på Nadderud stadion.

GARDEROBER

På mottatt side av hovedtribunen er garderobebygget. Pga smittesituasjonen oppfordrer vi flest mulig til å skifte hjemme.

PREMIERING

For 10 år: Deltakerpremie for hver dag etter utøvers siste øvelse. Premien hentes i startnummerutdelingen.

For 11-12 år: De tre beste i hver øvelse får premie utlevert på seierspallen. De resterende utøverne får hver dag deltakerpremie som deles ut etter utøvers siste øvelse. Premien hentes i startnummerutdelingen.

Fra 13 år: 1/3 premiering, men min. 3 og max 8 premier i hver enkeltøvelse.

LØP

BANE 1 OG BANE 2 er på henholdsvis hovedsiden og på bortre langside.

HEATOPPSETT/BANEFORDELING avgjøres på følgende måte:

Aldersgruppe
10 år – alle løp Automatisk trekking av heatoppsett, tid avgjørende, ingen finaler
11-12 år – alle løp: Seeding når bestetid er skrevet på oppropslistene.  Tid avgjørende, ingen finaler.
13 år og eldre 60m/100m Seeding av forsøkene.

De åtte beste tidene til finale.

13 år og eldre, 200m og lengre distanser + hekk Seeding.  Direkte finaler.
Stafetter Seeding. Direkte finaler

Heatoppsettene slås opp ved startstedet før øvelsen starter.

 Hvis flere har samme tid gjelder følgende:

  • Best heatplassering.
  • 1000-dels sekund.
  • Minst fordelaktig vind.

HEKK

60MHK

Klasse Antall hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
J11, G11 6 68,0 11,0 6,5 16,5
J12, G12 6 76,2 11,0 7,0 14,0
J13, J14, G13 6 76,2 11,5 7,5 11,0

80MHK

Klasse Antall hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
G14 8 84,0 12,0 8,0 12,0
J15, J16 8 76,2 12.0 8,0 12,0

100MHK

Klasse Antall hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
J17 10 76,2 13,0 8,5 10,5
J18/19, KS, G15 10 84,0 13,0 8,5 10,5
G16 10 91,4 13,0 8,5 10,5

110MHK

Klasse Antall hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
G17 10 91,4 13,72 9,14 14,02
G18/19 10 100,0 13,72 9,14 14,02
MS 10 106,7 13,72 9,14 14,02

 200MHK

Klasse Antall hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
J13 10 68,0 16,0 19,0 13,0
J14 10 76,2 16,0 19,0 13,0
G13 10 68,0 18,29 18,29 17,10
G14 10 76,2 18,29 18,29 17,10

 300MHK

Klasse Antall hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
J15, J16, J17, G15 7 76,2 50,0 35,0 40,0
G16, G17 7 84,0 50,0 35,0 40,0

400MHK

Klasse Antall hekker Høyde Til 1. hekk Mellom hekkene Fra siste hekk til mål
KS 10 76,2 45,0 35,0 40,0
G18/19, MS 10 91,4 45,0 35,0 40,0

 STAFETTER

4x60m (10-12 år og 13-14 år)

Alle etappene går i delte baner.

Akselerasjons- og vekslingsfelt 4x60m.Vekslingsfeltet skal være 20 m langt, 10 m på hver side av midtstreken i vekslingsfeltet. Løperne på 2., 3. og 4. etappe kan benytte 10 m akselerasjonsfelt foran vekslingsfeltet. Løperen kan starte innenfor akselerasjonsfeltet, men overlevering av pinnen må foregå innenfor vekslingsfeltet.

HØYDE/STAV

Det skal ikke foretas omhopp for å kåre en vinner hvis to eller flere utøvere har likt resultat til slutt.

NB: Hvis én utøver er alene igjen i sin klasse (har vunnet), kan utøveren selv bestemme neste høyde. Dette skal ikke påvirke de andre utøvernes rett til å hoppe på forutbestemte høyder, dersom flere klasser hopper sammen.

STAV

Det forutsettes at deltakerne medbringer sin egen stav.

Hopphøyden flyttes opp 20cm to ganger, deretter 10cm av gangen.

  

LENGDE/TRESTEG

  • Grop 1:  er på bortre langside – nærmest 200m starten.
  • Grop 2 :  er på bortre langside – nærmest 300m starten.
  • Grop 3 :  er i svingen – like etter mål.
Aldersgruppe
10-12 år Satssone 50cm før satslinjen.  Alle får 3 hopp.  Ingen finaleomgang.
13 år Satssone 50cm før satslinjen. Alle får 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp. De tre første hoppene er også tellende.
14 år og eldre Alle får 3 hopp.  De åtte beste får deretter 3 nye hopp. De tre første hoppene er også tellende.

Hvis stor deltakelse i lengde kan klassene bli delt inn i puljer.  De åtte beste etter tre omganger, uavehngi g av puljr, vil da gå til finalen hvor de får tre nye hopp.

KAST

KASTREDSKAPER/KLASSER

ØVELSE KLASSE VEKT
Liten ball J10, J11, J12 150gr.
G10, G11, G12 150gr.
Kule J10, J11, J12, J13, G10, G11 2kg
J14, J15, J16, J17, G12, G13 3kg
J18/19, KS, G14, G15 4kg
G16, G17 5kg
G18/19 6kg
MS 7,26kg
Spyd J13, J14, G13 400gr.
J15, J16, J17, 500gr.
J18/19,KS, G14, G15 600gr.
G16, G17 700gr.
G18/19, MS 800gr.
Diskos J13 600gr.
J14, J15, G13 750gr.
J16, J17, J18/19,KS, G14, G15 1kg
G16, G17 1,5kg
G18/19 1,75kg
MS 2kg
Slegge J13 2kg
J14,J15,J16,J17,G13 3kg
J18/19,KS,G14,G15 4kg
G16,G17 5kg
G18/19 6kg
MS 7,26kg

KONTROLL AV PRIVATE REDSKAPER

Kontrollen foregår ved start 100m. Innleveres senest 1 t før øvelsen starter (kan selvsagt tas i mot senere hvis det ikke medfører problemer). Redskap som er kontrollert, MERKES med sprittusj. NB: Også Tyrvings redskaper skal merkes, slik at øvelsesleder kan kontrollere at bare godkjent redskap er i bruk. All godkjent redskap – også privat – bringes ut på banen av øvelsesleder og materialforvalter.

Det er mest praktisk at utøverne tar med seg privat redskap når øvelsen er ferdig. All annen redskap bringes tilbake til materiellageret av øvelsesleder.

ANTALL FORSØK

10-12 år: Alle får 3 forsøk, ingen finaleomgang.

13 år og eldre: Vanlige regler (3 forsøk for alle + ytterligere 3 for de åtte beste).  Startrekkefølgen i 4.-6. omgang bestemmes av resultatet etter 3. omgang).  NB! Hvis det er 8 utøvere eller færre i klassen, skal alle ha 6 forsøk. Dette gjelder også utøvere uten gyldig resultat etter 3 forsøk.

MÅLING AV KAST

Alle kast skal måles, unntatt liten ball.

LITEN BALL

Det skal brukes kastmerker og kun en utøvers lengste kast skal måles etter tre omganger.

NB: Bare arrangørens egne baller benyttes. Det er ikke tillatt med private baller.