Tidsskjema

Målet er at tidsskjemaet skal være klart 5-6 dager i forkant.