Trenerakkreditering

I forbindelse med stevnet har vi gjort en forhåndstildeling av trenerakkrediteringer til alle klubbene som deltar grunnet covid-19 restriksjoner. Fordelingen er basert på antall utøvere og starter som er påmeldt fra klubbene.

Maks antall akkrediteringer en klubb kan få er 4. Dersom klubben trenger flere akkreditering er man nødt til å dele på akkrediteringen internt. Vi ber klubbene sende inn en samlet liste over hvilke trenere som ønsker akkreditering til friidrett@tyrving.no.

Navn på trener:

Klubb:

Telefon:

E-postadresse:

Bostedskommune:

Trenerakkreditering leveres ut ved sekretariatet, samme sted som utlevering av startnummer. Trenerakkrediteringen gjelder for utøvertribuner og trenersoner.