Smittevern

Vi tar smittevernreglementet på alvor. Under finner du informasjon vedrørende smittevern under Tyrvinglekene.

Soneinndeling:

Nadderud Stadion vil bli delt inn i 4 soner. Publikum som beveger seg inn på stadionområdet må registreres ved ankomst, via en QR-kode. Vi benytter NIFs system.  Merk at det er forskjellig kriterier for å oppholde seg i de ulike sonene:

Sone 1 (Hovedtribune): 200 personer. 

Sone 2: (Tribunevest): 200 personer.

Sone 3 (Bane og utøvertribune): 200 personer, kun utøvere, funksjonærer og akkrediterte trenere.

Sone 4 (Avkrysning og hovedkiosk): maks 200 personer, vakt som sikrer at det ikke kommer inn flere enn 200 personer.

Vi går bort i fra regelen om koronapass eller negativ prøve, og skalerer antall publikum ned til 200 personer i både sone 1 og sone 2.