Påmelding

Påmelding: Sportsadmin/Min idrett innen 8.september.

https://minidrett.nif.no/Event#366134-011

Stevnet avholdes etter gjeldene restriksjoner i september; og det kan derfor bli begrensninger i antall deltagere i noen øvelser. Vi opererer etter «første-mann-til-mølla» prinsipp.

Startkontigent: Kr. 125,- pr. indv.start og kr. 500,- pr. stafettlag. Tyrvings kontonummer: 9235.17.25747

Etteranmelding: Tillattes kun dersom det er plass i øvelsen. Dobbel startkontingent.