Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2021 – siste gang på Nadderud Stadion

Tyrving IL vil arrangere Oslo Sportslager Tyrvinglekene den 11.- 13. juni 2021 med utgangspunkt i gjeldende smittevernrestriksjoner på gitt tidspunkt. Vi har den siste tiden planlagt for flere forskjellige scenario og har endt opp med en plan A til C.

Plan A innebærer et stevne med restriksjoner på maks 200 deltagere. Vi kommer til å dele helgen opp i bolker for hvert års trinn fra 13 år til senior. Vi planlegger for å arrangere Oslo Sportslager Tyrvinglekene for 10-12 år helgen 18. – 20. juni. Hvilke av dagene det blir er enda ikke avklart. Grunnet begrensninger vil det være et noe mer begrenset øvelsesutvalg enn vanlig. Det vil være tydelig adskilte bolker med pause mellom årsklassene for inn og ut losjering.

Plan B blir aktuell dersom det er en begrensning på 600 deltagere. Som plan A vil det være for aldersgruppen 13 år til senior, men med flere øvelser enn for plan A.

Plan C er et arrangement uten begrensninger.

Vi antar at det vil være klarere hvilke smittevernrestriksjoner som vil være gjeldende for sommeren etter hvert som vi nærmer oss arrangementsdato. Vi vil derfor komme med mer informasjon medio mai.

Dersom det blir en begrensning på antall deltagere, vil det være de første som melder seg på som vil få muligheten til å delta. Vi vil informere på hjemmesiden (https://tyrving.idrett.no/10/f/) når påmelding er tilgjengelig i MinIdrett.

Vi gleder oss stort til å igjen arrangere Oslo Sportslager Tyrvinglekene, og håper at så mange som mulig ønsker å delta på lekene en siste gang på Nadderud Stadion.