GateO #3 : Resultater

Helgerud 2014-01-16:  Vinterlig hvitt for 56 løpere når ArneT og Lars-Erik bød på 2,8 + 3,1 km veivalg på Evje/Hamang og Dønski-platået.  En solid distanseøkt, der JimØystein og Astrid var raskeste TET-snøpulsere | Brikkesys-resultater | Løype A (jpg) | Løype B (jpg) |

PS – om resultater og strekktider:  Desverre ble A-løypa offer for sabotasje;  1.post (160) på Evje skole ble stjålet i den lille timen den hang ute før første løper kom, og halvveis uti løpet stakk Helgerud-pøbler av med 8.posten (167).  Disse 2 postene er tatt ut av Brikkesystemet, men ved en inkurie er det allikevel mange i Kort-løypa som er blitt stående med DSQ pga manglende 160 og 167. Vi ber dere se bort fra DSQ-statusen for de det gjelder.

Gate-O 13.4 – Resultater

Østerås 2013-01-17:  Det gikk litt i ball for Lars Arrangør denne gangen, med kartmålestokk og postutsetting. Resultatlisten er derfor noe ufullstendig. Men – nesten 60 løpere fikk en real lang & god løpeøkt under fine vinterføreforhold 🙂

Vedlagt nedenfor er resultater og strekktider (.xls) |  Neste Gate-O: Torsdag 31. januar 2013 kl.18:30,  fra Sykehuset langtids-P v/ Helgerud kirke  |

LES MER