Takk for støtten:

Løpsstevnet 17.06 – Heat oppsett, tidsskjema og informasjon

Velkommen til løpsstevnet onsdag. Her finner dere heat-oppsett og tidsskjema.

Tidsskjema

Tidsskjema 170620

Heat-oppsett

Det blir ikke avkrysning på stevne dagen og heat er satt opp.

Heatoppsett 170620

Inngang

Kun hovedinngang til Nadderud er åpen.  Arrangement er delt i to puljer. 10-14 år som holder på fra 17:30 til ca 19:30. Disse må forlate stadion etter løpet slik at vi overholde regler om maksimalt 200 personer på arena.

Startnummer

Kun startnummer på lange løp (600m og1500m).

Smittevern regler

Arrangement er delt i to puljer. 10-14 år som holder på fra 17:30 til ca 19:30. Disse må forlate stadion etter løpet. Senior klassene starter ca 20:00.

Alle regler fra NFIF vil følges i sin helhet. De generelle reglene er som følger:

  • Maksimalt 200 personer på konkurransearenaen, eksklusive dommere og funksjonærer
  • Minimum én meter avstand mellom personer.
  • Utstyr skal desinfiseres.
  • Garderober og dusj brukes ikke.
  • Det anbefales ikke å bruke offentlig transport.
  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  • Idrettslaget bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.
Stengt for kommentarer.