Tyrving – Friidrett

Sunn idrett

_28B0432-464

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

Kunnskapen om kosthold og idrettsernæring:

  • – Skape gode matkulturer og trivsel rundt mat
  • – Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
  • – Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
  • – Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere

 

NIF tilbyr gratis e-læringskurs for utøvere og trenere innenfor følgende tema: