Tyrving – Friidrett

Trenerutdanning

Årsbeste (2)

Alle nye trenere i Tyrving IL – Friidrett må ha gjennomført NIFs trenerattest.

 

Alle trenere med et tillitsforhold til mindreårige barn og personer med funksjonshemming må ha gyldig politiattest for å kunne være trener i Tyrving IL. Mer info om politiattest finner du her.

 

Trenerkursene til Norges Friidrettsforbund følger Trenerløypa som gjelder for hele Norsk idrett. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutdanningen som består av fire nivåer. «Friidrett for barn-kurset» og Trener 1-kurset er et krets/regionalt ansvar mens Trener 2 og 3 er et sentralt ansvar. Under finner du kursplaner og kurskalenderen for de ulike kursene.

 

Nederst på siden finner du kompetansekrav for å være trener i Tyrving IL – Friidrett.

Kurset er for deg som trener barn mellom seks og tolv år. Friidrett for barn-kurset utgjør en obligatorisk del av Trener 1-utdanningen i friidrett. Det er kretsen som arrangerer dette kurset.

 

Det er et minimumskrav om at alle trenere for Allidretten, Generell friidrett 10-13 år og Rekrutt 14 år har gjennomført kurset.

 

Ønsker du å ta Friidrett for barn kurset, følg med på Oslo og Akershus Friidrettskrets sine hjemmesider eller ta kontakt med daglig leder i Tyrving IL – Friidrett for mer informasjon.

Barn som driver med idrett, gjør det fordi det er moro. Det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes. I Norge er over 500 000 barn med på idrettsaktiviteter.

 

Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett». Barneidretten skal baseres på idrettens verdier, der idrettens barnerettigheter danner grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at barneidretten er åpen og inkluderende, og at den gir alle barn opplevelsen av mestring, trygghet og varig idrettsglede.

 

Det er et minimumskrav om at alle trenere for Allidretten og Generell friidrett 10-13 år har gjennomført kurset.

 

Kurset kan tas ved å trykke her.

Treneren har en meget viktig rolle i idretten. I barne- og ungdomsidretten har treneren en funksjon som er av stor betydning, da det her stilles krav til treneren både som omsorgsperson og fagperson. Som trener skal du ha kjennskap til bestemmelser og retningslinjer for den utøvergruppen du har ansvar for, være et forbilde og en veiviser i utviklingen av unge utøvere, samt ha en grunnleggende organisasjonsforståelse av norsk idrett.

 

Dette kurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener, og det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. Det er vektlagt fire hovedområder som vil være bærebjelker for deg som skal trene barn og ungdom. Disse hovedområdene er: Forventningene til deg som trener og forholdet til utøverne, klubben og foreldre.

 

Det er et minimumskrav om at hovedtrener for Allidretten til og med Elite trenere har gjennomført e-læringskurset.

 

Kurset kan du ta ved å trykke her.

Trener 1 har innlæring og deltakelse som hovedfokus. Det bygger videre på Friidrett for barn-kurset og målgruppen er trenere som jobber med yngre ungdommer, hovedsakelig 12 år og eldre. Trener 1-utdanningen består av både Friidrett for barn-kurset og Trener 1-kurset.

Krav til opptak:
Godkjent introduksjonskurs «Friidrett for barn» og gjennomført 10 timer praksis i etterkant av kurset. 

 

Ønsker du å ta Trener 1 kurset, følg med på Oslo og Akershus Friidrettskrets sine hjemmesider eller ta kontakt med daglig leder i Tyrving IL – Friidrett for mer informasjon.

 

Det er et minimumskrav om at hovedtrener fra Generell friidrett 12-13 år til og med Elite trener har gjennomført kurset.

Kursets målgruppe er primært trenere som arbeider med en eldre ungdomsgruppe (fra 15 år) og juniorutøvere, men også trenere for seniorutøvere vil kunne øke sin kompetanse ved å delta på kurset. Opptakskrav til kurset er Trener 1-kompetanse eller annen relvant faglig og praktisk erfaring på tilsvarende nivå.  

 

Ønsker du å ta Trener 2 kurset, følg med på Norges Friidrettsforbund sine hjemmesider eller ta kontakt med daglig leder i Tyrving IL – Friidrett for mer informasjon.

 

Det er et minimumskrav om at trener for Rekrutt 14 år til og med Elite trener har gjennomført kurset.

Trener 3 i friidrett gjennomføres som et studie med studiepoeng via Høyskolen Innlandet. For søknadsfrist for neste opptak se her.

 

Studiet starter opp vinteren påfølgende år og det legges opp til fire fysiske samlinger der den første og siste foregår på Elverum og er fellesidrettslige. Det er to samlinger for friidrettsdeltakerne og minst en digital samling.

 

Kurset passer for trenere som ønsker å utvikle (junior- og senior-)utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og deltakelse på internasjonalt nivå. Treneren for morgendagens toppidrettsutøver. 

 

Ved spørsmål kontakt Kursansvarlig Veslemøy H. Sjöqvist på veslemoy.sjoqvist@friidrett.no eller telefon 901 838 56

 

Det er et minimumskrav om at trenere for Yngre Elite og Elite har gjennomført kurset.

Norges Friidrettsforbund utdanner autoriserte løpetrenere via løpetrenerkurset. Kurset retter seg mot deg som allerede er løpetrener, men også du som har planer om å starte opp en løpegruppe og bli løpetrener, vil ha utbytte av kurset. Kurset er en blanding av teori og praksis og du vil etter endt kurs kunne kalle deg autorisert løpetrener.

 

Ler mer og finn hele kursplanen her.

 

Ønsker du å ta løpetrenerkurs, følg med på Norges Friidrettsforbund sine hjemmesider eller ta kontakt med daglig leder i Tyrving IL – Friidrett for mer informasjon.

 

Det er et minimumskrav om at hovedtrener for distansegruppene til Tyrving IL har gjennomført kurset.

Trenerseminaret

Friidrettens Trenerforening arrangerer hvert år «Trenerseminaret» med interessante tema og solide forelesere fra både inn- og utland. Norges Friidrettsforbund samarbeider med Trenerforeningen om seminaret http://www.trenerforeningen.org/

 

Seminaret i 2021 arrangeres 13.-14. november i Oslo og Bærum. Påmelding og program lanseres i september.

 

Trenerløftet

Dette er Olympiatoppens satsing på unge trenere. Les mer her

 

I Coach Kids

«I coach kids» er et EU-støttet prosjekt med utspring på Leeds Beckett University i England. Det er laget en e-læring, men det er også en nettside med mye fagstoff. E-læringen (eller «the MOOC» Massive Open Online Course) er gratis, men krever at du lager en brukerkonto: http://e-learning.icoachkids.eu

 

«You have not coached until they have learned», sa den legendariske basketballtreneren John Wooden og dette sitatet er sentralt i en av e-læringsmodulene til prosjektet.

Kompetansekrav for trenere i Tyrving IL - Friidrett

Kompetansekrav

Allidrett

Trenerattest (NIF)

Friidrett for barn (NFIF)

Barneidrettens verdigrunnlag (NIF)

 

Hovedtrener Allidrett

Trenerattest (NIF)

Friidrett for barn (NFIF)

Barneidrettens verdigrunnlag (NIF)

Trenerrollen Trener 1 (NIF)

 

Generell Friidrett 10-13 år

Trenerattest (NIF)

Friidrett for barn (NFIF)

Barneidrettens verdigrunnlag (NIF)

Trenerrollen Trener 1 (NIF)

 

Hovedtrener Generell Friidrett 10-11 år

Trenerattest (NIF)

Friidrett for barn (NFIF)

Barneidrettens verdigrunnlag (NIF)

Trenerrollen Trener 1 (NIF)

 

Hovedtrener Generell Friidrett 12-13 år

Trenerattest (NIF)

Friidrett for barn (NFIF)

Barneidrettens verdigrunnlag (NIF)

Trenerrollen Trener 1 (NIF)

Trener 1 (NFIF)

 

Rekrutt 14 år

Trenerattest (NIF)

Trenerrollen Trener 1 (NIF)

Trener 1 og 2 (NFIF)

 

Junior

Trenerattest (NIF)

Trenerrollen Trener 1 (NIF)

Trener 1 og 2 (NFIF)

 

Yngre Elite

Trenerattest (NIF)

Trenerrollen Trener 1 (NIF)

Trener 1, 2 og 3 (NFIF)

(Løpetreerkurs for distansetrenere (NFIF))

 

Elite

Trener 1, 2 og 3 (NFIF)

 

*Tidligere erfaring som trener kan kompensere for kompetansekrav.

*Link til e-læringskurs i tabellen.

*Trygg på trening må inn når det lanseres for Friidrettsforbundet (allidrett-Yngre elite)